De werkende museum werf
De maritieme sfeer hangt in de lucht
Altijd iets nieuws te zien en beleven
250 jaar maritiem erfgoed
Werk aan uw eigen platbodem
Het hele jaar door interessante maritieme activiteiten

ANBI gegevens

De Historische Scheepswerf C.A. Meerman staat officieel geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om het vertrouwen van het publiek in de filantropsiche sector te bevorderen, wordt vanuit de Belastingdienst een aantal gegevens openbaar gemaakt. Ook de Historische Scheepswerf C.A. Meerman werkt hieraan mee.

Naamsgegevens:
Historische Scheepswerf C.A. Meerman

RSIN of fiscaal nummer ANBI:
817183164

Contactgegevens:
Zuidwal 63, 4341 CH Arnemuiden
Tel. 0118 410045
Website: www.werfarnemuiden.nl
Mail: info@werfarnemuiden.nl

Bestuurssamenstelling en bestuursnamen:
Voorzitter: A. Verras
Vice-voorzitter: M.P. de Ridder
Secretaris: W. Schuit
Penningmeester: A. de Hamer
Algemene leden: G. Fongers, J. Joosse, L.P. Kusse en C.W. Droste

Beleidsplan:
De Historische Scheepswerf C.A. Meerman heeft haar beleidsplan 2012 – 2015 beschikbaar. Voor een volledige tekst van dit beleidsplan kunt u contact opnemen via pr@werfarnemuiden.nl .

Beloningsbeleid:
De Historische Scheepswerf C.A. Meerman is volledig een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloningsbeleid.

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de Historische Scheepswerf C.A. Meerman, gelegen te Arnemuiden.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• De Historische Scheepswerf C.A. Meerman te exploiteren als werkend museum
• Particulieren in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de restauratie van historische schepen
• Rondleidingen te verzorgen met educatieve informatie
• Invulling te geven aan de publieke functie
• Zorg te dragen voor dagelijks onderhoud
• Het vergaren van kennis met betrekking tot de werf en alles wat - daarbij hoort
• De collectie historische materialen en gereedschappen ten toon te stellen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De jaarverslagen over de afgelopen jaren kunt u hier onder downloaden en bekijken.

Financiële verantwoording:
De financiële verantwoording door de penningmeester volgt zo spoedig mogelijk na afsluiting van het kalenderjaar. Het laatste verslag staat hieronder om te downloaden en bekijken.
 

De werf en Arnemuiden zijn intens verweven. Vroeger, en nu nog. De historisch werf ligt midden in de vissersplaats. Bezoek de werf en wandel rond in de historische vissersplaats Arnemuiden.

Doelmatig, zeewaardig, sierlijk. De eisen die al in de 16e eeuw aan vracht-, veer- en visserschepen worden gesteld. Hoogaarzen zijn vanaf het begin geliefd bij vissers.

Historische Scheepswerf C.A. Meerman is een werf in bedrijf, met daarnaast ook een museale functie: het bewaren, onderhouden en tentoonstellen van historisch, maritiem erfgoed.

Vier traditionele scheepswerven in de Scheldemondregio: zij vormen een museaal samenwerkings- verband. Samenwerken voor maritiemerfgoed in het Schelde- gebied, over de grenzen heen.