De werkende museum werf
De maritieme sfeer hangt in de lucht
Altijd iets nieuws te zien en beleven
250 jaar maritiem erfgoed
Werk aan uw eigen platbodem
Het hele jaar door interessante maritieme activiteiten

Arnemuiden en de werf

De geschiedenis van de plaats Arnemuiden is verweven met het water. Eeuwenlang was de haven van onmetelijk waarde voor haar inwoners. Toen, na de middeleeuwen, het diepe, doorgaande water van de rede van Arnemuiden verzandde en te ondiep werd voor de grote koopvaardijschepen, legde de bevolking zich noodgedwongen toe op de visserij.

Juist als vissersplaats is Arnemuiden bekend geworden. Dankzij de visserij ontstond de behoefte aan de gelegenheid tot nieuwbouw en reparatie van de vissersschepen.

Zodoende kreeg Pieter Boers uit Sliedrecht in 1763 een vergunning voor de oprichting van een scheepstimmerwerf met sleehelling van het stadsbestuur van Arnemuiden. Deze eerste werf en helling waren gelegen bij het Nieuwe Hoofd achter de voormalige kolenpakhuizen. In hetzelfde jaar verhuist Jacobus Meerman van Biezelinge naar Arnemuiden. Waarschijnlijk ging deze Jacobus werken op de scheepswerf van Boers. Boers verkoopt zijn bedrijf in 1766 aan Gillis Fafa uit Schiedam.

Nadat de werf verschillende keren van eigenaar verwisseld, koopt Jacobus Meerman in november 1786 de scheepswerf met loods, kanthelling en gereedschappen. Vanaf dat moment is het een familiebedrijf: tot eind 2003 blijft de scheepswerf in handen van nazaten van Jacobus Meerman. 

Uitbreiding
Door de jaren heen groeit de werf uit tot een flink bedrijf. Zo krijgt Meerman in 1805 toestemming een loods achter de werf te bouwen voor de berging van hout. Meerman mag in 1811 een tweede helling aanleggen. Nieuwe uitbreidingen volgen: een houten werkloods en nog een helling worden gebouwd. Uiteindelijk beschikt de werf over drie hellingen waar meerdere gebouwen en werkplaatsen omheen staan. Het vissersschip van de Zeeuwse delta was de hoogaars. Over een tijdspanne van twee en een halve eeuw zijn er op deze werf zo’n tweehonderd hoogaarzen van de helling het water in gegleden.

Restauratie
In de herfst van 2004 wordt een aanvang gemaakt met de restauratie: het leeghalen van de oude loodsen. Veel historische gereedschappen komen te voorschijn. De lege loodsen worden zorgvuldig opgemeten en gefotografeerd voor dat ze ontmanteld worden. Nauwkeurig worden ze opnieuw opgebouwd met, zo veel mogelijk, de oorspronkelijke materialen. Ook het terrein wordt, na sanering, geheel opgeknapt. De wagenhelling wordt weer gangbaar gemaakt en het brandkot opgeknapt. De mastbok wordt vernieuwd. Het “grote” werk wordt gedaan door een in restauraties gespecialiseerde aannemer. Ander werk, de mastbok, bijvoorbeeld, wordt aangepakt door vrijwilligers van de Stichting Behoud Hoogaars (SBH). De SBH is vanaf het begin als partner betrokken in het project. Euregio Scheldemond en de provincie Zeeland zijn andere belangrijke partners.

In juni 2007 vindt de feestelijke opening van de gerestaureerde werf plaats: de officiële handelingen worden verricht door Karla Peijs, destijds Commissaris der Koningin.

De werkende museumwerf is een feit!


De werf en Arnemuiden zijn intens verweven. Vroeger, en nu nog. De historisch werf ligt midden in de vissersplaats. Bezoek de werf en wandel rond in de historische vissersplaats Arnemuiden.

Doelmatig, zeewaardig, sierlijk. De eisen die al in de 16e eeuw aan vracht-, veer- en visserschepen worden gesteld. Hoogaarzen zijn vanaf het begin geliefd bij vissers.

Historische Scheepswerf C.A. Meerman is een werf in bedrijf, met daarnaast ook een museale functie: het bewaren, onderhouden en tentoonstellen van historisch, maritiem erfgoed.

Vier traditionele scheepswerven in de Scheldemondregio: zij vormen een museaal samenwerkings- verband. Samenwerken voor maritiemerfgoed in het Schelde- gebied, over de grenzen heen.