De werkende museum werf
De maritieme sfeer hangt in de lucht
Altijd iets nieuws te zien en beleven
250 jaar maritiem erfgoed
Werk aan uw eigen platbodem
Het hele jaar door interessante maritieme activiteiten

Nieuws

Jetty (ARM 4) symbool van het varend erfgoed
Datum : 24-02-2014

Zaterdag 14 december aanstaande om 15.00 uur zal Veronica Frenks, auteur van het boek Jetty, symbool van het varend erfgoed, in het museum Arnemuiden, Langstraat 35, een voordracht houden over de geschiedenis van het hoogaarsjacht Jetty,

Het hoogaarsjacht Jetty is haar loopbaan begonnen als de garnaalvisser ARM 4. Naast een stukje geschiedenis van de Arnemuidse garnaalvisserij komt ook de ontwikkeling van de zeilsport in de Scheldedelta uitgebreid ter sprake.

De voordracht vindt plaats in het kader van het winterprogramma van het museum, in samenwerking met de Historische Vereniging Arnemuiden, de Stichting Behoud Hoogaars en de Historische Scheepswerf C.A. Meerman.

Een boeiend verhaal voor allen die geïnteresseerd zijn in de traditionele schepen van de Schelde en in de ontwikkeling van de zeilsport in de regio.

De toegang is gratis.

Historische Scheepswerf C.A.Meerman Open Monument van de maand op 16 november. Mobiel erfgoed en het thema “Op reis”.
Datum : 17-02-2014

De open monumentendag is een groot succes geweest, ondanks het grijze weer. Op het moment dat de werf openging stroomden de bezoekers binnen en pas tegen vijf uur gingen de laatsten weg. In totaal zijn er 386 bezoekers geteld, van Arnemuiden tot aan Overijssel toe!

De beide lezingen van conservator Jelle Joosse waren zo populair, dat mensen niet meer konden worden toegelaten: het zaaltje is met 35 man echt vol. De uitleg door medewerkers van de werf, de SBH en scheepstimmerman Julian de Jonge bij de loodsen en restauratieprojecten, de Hollandse boot en de YE 36 is met veel belangstelling en enthousiasme gevolgd. De medewerkers hebben zich schor gepraat.

Vooraf is het moeilijk inschatten hoeveel bezoek we konden verwachten op een zaterdag in november, buiten het toeristenseizoen. Maar alle registers hadden we open getrokken: pr werd verzorgd door de gemeente Middelburg en de Stichting Open Monumentendag, de medewerkers van de werf hebben de loodsen opgeruimd en klaargemaakt voor de open dag.  En de EHBO vrijwilligers waren paraat.

Kortom, het was een goede dag, voor herhaling vatbaar!

Scheepswerf Meerman Open Monument van de Maand november
Datum : 02-11-2013

Breng op zaterdag 16 november 2013 gratis een bezoek aan Scheepswerf Meerman in Arnemuiden, Open Monument van de Maand november. Maak kennis met de verhalen van deze bijzondere plek en kom kijken bij de restauratie van de historische schepen. Het Open Monument van de Maand wordt georganiseerd in aanloop naar Open Monumentendag 2014, met als thema ‘Op reis’. De Scheepswerf Meerman in Arnemuiden sluit hier naadloos bij aan. (zie ook: www.openmonumentendag.nl)

Programma
De Scheepswerf Meerman is op zaterdag 16 november 2013 van 10:00 – 17:00 uur gratis geopend voor publiek, er vinden diverse activiteiten plaats. Om 12:00 en 14:00 uur wordt in de bovenzaal een voordracht gegeven over de historie door conservator Jelle Joosse. Op het terrein wordt gewerkt aan de restauratie van de authentieke hoogaars YE 36, in de grote loods wordt uitleg gegeven bij de restauratie van een Hollandse boot, in de zaagloods wordt aan de hand van origineel gereedschap uitleg gegeven over oude scheepsbouw technieken en aan de steiger zijn diverse schepen te bezichtigen. Ook Museum Arnemuiden opent gratis zijn deuren, in het museum is een tentoonstelling over de 250-jarige geschiedenis van de scheepswerf ingericht.

Voor meer informatie over het Open Monument van de Maand: neem contact op met Stichting Open Monumentendag via info@openmonumentendag.nl of 020 – 4222118.

Jetty, symbool van het varend erfgoed - Een eeuw pleziervaart in de Scheldedelta.
Datum : 15-02-2014

Vrijdag 25 oktober is, in het bijzijn van de beide auteurs,  van wethouder van Middelburg Johan Aalberts en van eigenaar Wijnand van Gessel,  het bijzondere boek  over de Jetty op feestelijke wijze op de werf in Arnemuiden gepresenteerd. In het boek vertellen Veronica Frenks en Peter Hamer in detail het verhaal van dit bijzondere zeilschip.

Na de opdracht “bouw de snelste hoogaars op de Wester- en Oosterschelde” levert scheepswerf De Klerk in Kruispolder, Zeeuws-Vlaanderen, in mei 1913 de ARM 4 – de Drie Gebroeders-  af aan opdrachtgever visser Marien van de Gruiter. Door haar grote snelheid wordt het schip later omgebouwd tot heren- en wedstrijdjacht en wisselt enkele malen van eigenaren, deels in Zeeland, deels in België. Na een veiling komt het schip in 1996 in handen van de Stichting Behoud Jetty, met als thuishaven Kortgene. Dit jaar is het schip 100 jaar geworden. Het boek Jetty, symbool van het varend erfgoed vertelt het verhaal van een bijzonder zeilschip, maar hoopt ook bij te dragen aan de kennis van de geschiedenis en aan de instandhouding van ons varend erfgoed. 

Het boek heeft 127 pagina’s en bevat veel historische foto’s. Het is voor €29,95 te koop op scheepswerf Meerman in Arnemuiden, bij de Drukkerij in Middelburg, de Koperen Tuin in Goes en bij De Vrijbuiter in Oost-Souburg. 

Of door een mail te sturen naar info@werfarnemuiden.nl met vermelding van: boek Jetty en uw naam, adres en e-mail adres (exclusief verzendkosten).

250 jaar scheepswerf – tentoonstelling verlengd!
Datum : 06-10-2013

In 2013 is onze scheepswerf in Arnemuiden 250 jaar "jong". Met veel activiteiten hebben we dit jubileumjaar gevierd, op diverse data en op heel verschillende manieren:  van  symposium tot modeshow**. En natuurlijk met veel aandacht voor scheepsbouw en de geschiedenis van visserij en schepen.

**en wat blijkt .... de Zeeuwse visserstruien worden nog steeds gemaakt en gedragen. Kijk eens naar het filmpje van de modeshow op de werf via http://tikkeltjezeeuws.blogspot.nl/2013/08/blog-post.html en geniet van Zeeuwse zaken.

Wat een belangstelling is er geweest!
Meer dan 6000 mensen hebben dit museumjaar de werf bezocht. De open dag op 13 juli trok ruim 1700 bezoekers, de schilderijententoonstelling in museum de Schotse Huizen was tot 15 september te bezoeken en …. de tentoonstelling 250 jaar scheepswerf  blijkt een schot in de roos.  Dus . …. wordt de tentoonstelling met een jaar verlengd, tot in 2014.

Bezoek onze werf
In 2013 is de werf nog geopend tot begin november, in 2014  vanaf begin april, op woensdag- en zaterdagmiddag. U kunt  de tentoonstelling 250 jaar scheepswerf dus blijven bezoeken!

Sledehelling
Datum : 30-09-2013

Eerder deze week is de hellingbalk, het onderste gedeelte van de replica sledehelling, op zijn plaats gebracht.  Het maken van deze hellingbalk is mogelijk gemaakt door een houtschenking van de Provinciale Stoomvaart Dienst (PSD).

Bij de restauratie van de werf begin jaren 2000 bleek het niet mogelijk om de oorspronkelijk sledehelling te restaureren, maar de reconstructie vordert gestaag.

De nieuwe hellingbalk is gemaakt van PSD reservehout voor remmingwerk en wordt ondersteund door stalen fundatieplaten.

Sloop hoogaars Triton
Datum : 29-09-2013

In september is op de werf begonnen met de sloop van de hoogaars Triton.

Het wordt het trieste einde van een vissermanhoogaars, die in 1902 door Van Duivendijk in Tholen is gebouwd. Het schip is in 2001met subsidie van de Provincie Zeeland door de Stichting Behoud Hoogaars (SBH) opgehaald in Ditzum in Duitsland, waarna het tot 2006 op de werf wordt geconserveerd en op de wal is opgesteld. Co Ruissen brengt vervolgens in 2007 het schip in tekening.

Ondanks de conservering gaat de staat van de Triton erg achteruit en wordt het schip een risico voor de bezoekers van de werf. Helaas wordt deze zomer duidelijk dat restauratie en herstel niet meer mogelijk is en moet tot sloop worden overgegaan.

Het schitterende hoogaarsjacht Jetty bestaat een eeuw.
Datum : 12-09-2013

Binnenkort verschijnt het boek 

Jetty, symbool van het varend erfgoed.
Een eeuw pleziervaart in de Scheldedelta.

waarin het verhaal van haar geschiedenis in detail wordt verteld door Veronica Frenks en Peter Hamer. 

De pleziervaart op de Zeeuwse wateren kenmerkt zich de laatste honderd jaar door grote politieke en maatschappelijke veranderingen. Twee wereldoorlogen, de financiële crisis van de dertiger jaren en de popularisering van het zeilen hebben grote invloed gehad op deze tak van sport. 

Het hoogaarsjacht Jetty, gebouwd in 1913 als vissersschip op een Zeeuws-Vlaamse werf, is honderd jaar lang getuige geweest van deze ontwikkelingen. Het is een zeldzame representant van de grote groep werkschepen die, ten behoeve van de zakelijke elite rond de vorige eeuwwisseling, werden omgebouwd tot heren- en wedstrijdjacht. 

De geschiedenis van het schip roept beelden op van elegante dames met lange, witte jurken en heren, gewapend met pet en pijp, spelevarend op de Schelde. Maar ook van wedstrijden met dertig of meer grote platbodems uit Nederland en België, waarbij op het scherpst van de snede werd gestreden om prestigieuze prijzen. Deze destijds glorieuze schepen raakten, mede door de maatschappelijke ontwikkelingen na de tweede wereldoorlog in onbruik en onvermijdelijk verval. Slechts een klein aantal is, dankzij een handvol enthousiaste eigenaren, behouden gebleven en wordt nu gekoesterd als varend monument uit een voorbije periode. 

Dit boek beschrijft die ontwikkelingen en de families die bewerkstelligden dat de Jetty vandaag nog steeds vaart en wedstrijden wint. Het hoopt daarmee bij te dragen aan de kennis van de geschiedenis en aan de instandhouding van ons varend erfgoed.

--------------

Tot 15 oktober kunt u het boek bestellen voor  € 25,00 exclusief verzendkosten. Daarna wordt de prijs € 29,95 

Het boek kan worden besteld door een e-mail te sturen met uw naam en adres aan: info@werfarnemuiden.nl onder vermelding van Boek Jetty. 

"Macht en Pracht op 14 september"
Datum : 10-09-2013

Open Monumentendag op de werf in Arnemuiden.

U bent van harte welkom  op  de C.A. Meermanwerf op zaterdag 14 september a.s.

De werf is dan open voor publiek.

Bezoek de werf met de zaagloods, de bouwloods, de helling, het brandhok en hoor  van alles over de bouw van die prachtige hoogaarzen die zo lang machtig in het Deltagebied hebben gevaren.

Kijk op rondneuzen-op-de-werf en u kunt een voorproefje nemen voor uw bezoek op de 14e september.

Een beeld  van het programma:

  • de werf is geopend van 10.00 - 17.00 uur, de toegang is gratis.
  • u kunt aansluiten bij de rondleidingen over de werf, met een gids die veel weet te vertellen over het bouwen van de schepen en het gereedschap op de werf.
  • maar u kunt ook zelf rondlopen en alles bekijken
  • er is een demonstratie vis roken, met een proeverij!
  • om 14.30 uur een lezing door Jelle Joosse (conservator Meermanwerf) over 250 jaar Meermanwerf. Duur ca. 40 minuten, vindt plaats in de bovenruimte naast de ingang
  • er is ook (een deel van de dag) een groep oude Citroëns op bezoek, heeft u het geluk ze te zien?

Varen op de Arne tijdens Monumentendag

  • Voor slechts €1,-- per persoon kunt u mee varen op de Arne - meer informatie tijdens Monumentendag op de Meermanwerf. Het hoogaarsjacht `De Wet` is 14 september beschikbaar. En ook u kunt zich hiervoor aanmelden! Het hoogaarsjacht De Wet is 14,15 m lang, is officieel geregistreerd varend monument en is in 1909 gebouwd op de werf Stam in Lekkerkerk.
Hoogaarzen met verve
Datum : 12-09-2013

Tot 15 september 2013 kunt u in Museum De Schotse Huizen nog de tentoonstelling over 250 jaar Historische Scheepswerf C.A.Meerman bezoeken

Zo werkte men, zo gebruikte men…. hoogaarzen en hengsten.

Locale en rondreizende kunstenaars laten zien hoe de karakteristieke hoogaarzen in de loop der eeuwen de krachten van de Zeeuwse stromen en de kustwateren hebben getrotseerd. 

Een dankbaar onderwerp voor beeldende kunstenaars: de in Veere wonende Alphons van Dijck, Dirk Koets, Jan Heyse, Maurice Góth. Daarnaast ook de Vlaming Maurice Seghers, drie generaties Vaarzon Morel en de Veerse joffers Mies Callenfels-Carsten en Claire Bonebakker. 

En vele, vele anderen, uit Zeeland, Brabant, Vlaanderen.

Bezoek deze Hoogaars expositie in de Beeldenzaal van Museum De Schotse Huizen.

Adres: Kaai 25-27, Veere.  museum@schotsehuizen.nl

Dagelijks geopend van 13.00 – 17.00 uur.

Pagina's

De werf en Arnemuiden zijn intens verweven. Vroeger, en nu nog. De historisch werf ligt midden in de vissersplaats. Bezoek de werf en wandel rond in de historische vissersplaats Arnemuiden.

Doelmatig, zeewaardig, sierlijk. De eisen die al in de 16e eeuw aan vracht-, veer- en visserschepen worden gesteld. Hoogaarzen zijn vanaf het begin geliefd bij vissers.

Historische Scheepswerf C.A. Meerman is een werf in bedrijf, met daarnaast ook een museale functie: het bewaren, onderhouden en tentoonstellen van historisch, maritiem erfgoed.

Vier traditionele scheepswerven in de Scheldemondregio: zij vormen een museaal samenwerkings- verband. Samenwerken voor maritiemerfgoed in het Schelde- gebied, over de grenzen heen.