De werkende museum werf
De maritieme sfeer hangt in de lucht
Altijd iets nieuws te zien en beleven
250 jaar maritiem erfgoed
Werk aan uw eigen platbodem
Het hele jaar door interessante maritieme activiteiten

Samenwerken in maritiem erfgoed

Op 30 april en 1 mei 2016 organiseren de “Vier Werven*” uit de Schelderegio de ontmoetingsdagen ‘Varend Erfgoed’ op de CNR-werf te Rupelmonde, België.
Na de succesvolle start in Arnemuiden in 2015 worden ook dit jaar weer ontmoetingsdagen georganiseerd .*De “Vier Werven”  zijn de Historische Scheepswerf C.A. Meerman in Arnemuiden, de Stads- en Commerciewerf in Zierikzee, in Vlaanderen het Centrum Nautisch Rupelmonde (CNR – Tolerant) en de Provinciale Scheepswerven Baasrode. Alle vier zetten ze zich in om hun maritieme erfgoed te behouden voor de komende generaties. Voor meer details … www.tolerant-vzw.be

Arnemuiden, Baasrode, Rupelmonde, Zierikzee – dat zijn de namen van de vier historische scheepswerven die in de Scheldemondregio een samenwerkingsverband zijn gestart. De samenwerking vloeit voort uit het besef dat de Scheldemondregio maritiem een natuurlijk geheel vormt, over de staatkundige grenzen heen. Vlamingen en Zeeuwen bevaren en bevissen al eeuwen diezelfde Schelde met schepen die typologisch weinig van elkaar verschillen. In de Scheldemondregio kwamen eertijds dan ook talrijke (kleinere) scheepswerven voor, waar die schepen werden gebouwd en/of terecht konden voor onderhoud. Veel van deze scheepswerven zijn inmiddels  verdwenen, waarmee het maritieme verhaal van de regio verloren dreigt te gaan. De Vier Werven streven er daarom naar inzage te bieden in de scheepsbouw en het scheepsbouwambacht van vroeger jaren. 

De andere partners in dit samenwerkingsverband:

VZW Tolerant, Rupelmonde, België
Een historische  scheepswerf met het doel om authentieke Vlaamse en Zeeuwse schepen en haveninstallaties voor de toekomstige generaties te behouden. Ook worden er schepen gerenoveerd en in de vaart gebracht. In een documentatiecentrum worden boeken, foto’s, films, verhalen en modellen bewaard. Een natuurlijk wordt er gevaren! Voor meer informatie: www.tolerant.be

Scheepswerven Baasrode, België
De scheepswerven van Baasrode behoren tot  één  van de mooiste industrieel-archeologische plekken van Vlaanderen. Nog niet zo lang geleden gedoemd om te verdwijnen, maar dank zij enkele idealisten en de herziene houding van de overheid is nu voortbestaan verzekerd.  De werven zijn sinds 1993 integraal beschermd en voor het grootste deel eigendom van de Provincie Oost-Vlaanderen. Een museum, collectie, conservering van schepen, bouwen van een botter, evenementen, enz. Lees meer op www.scheepswervenbaasrode.be.

Museumhaven Zeeland, Zierikzee
De stichting Museumhaven Zeeland maakt zich sinds 1990 sterk voor aankoop, herstel en behoud van oude zeil- en motorschepen, met het accent op vaartuigen die in het Deltagebied van de provincie Zeeland voorkwamen. Daarnaast: verzamelen van kennis en documentatie, geven van  voorlichting en verzorgen van tentoonstellingen. Het is een museum op twee locaties, met ligplaatsaccommodaties. Op de buitenlocatie aan de Oude Haven  ligt een mooie vloot schepen in de oude middeleeuwse haven. De binnenlocatie vormt de Stads- en Commerciewerf (een heuse scheepsrestauratiewerf), gelegen ‘om de hoek’ aan de Vissersdijk 2, Zierikzee. Voor meer informatie: www.museumhavenzeeland.nl.

Andere maritieme contacten

Stichting Behoud Hoogaars (SBH)
De SBH (1990) is een actieve organisatie, die zich inzet voor het behoud van de authentieke hoogaars en hengst als varende monumenten van de visserij in het (Zeeuwse en Vlaamse) deltagebied.  Naast het bezit van enkele schepen (hoogaarzen, hengst, bijboot) en veel vaaractiviteiten wordt er jaarlijks  de Hendrik Willem van Loon Hardzeildag georganiseerd (1928, 1994 – heden). Lees meer op www.hoogaars.nl. 

Scheepsrestauratiebedrijf De Zaete
Julian de Jonge van Scheepsrestauratie 'De Zaete’ is gespecialiseerd in ronde en platboomjachten.  U kunt bij hem terecht voor afspraken, hulp en advies, machinale houtbewerking in de moderne werkplaats en/of daadwerkelijke uitvoering van een reparatie. Voor meer informatie: www.dezaete.com.

Bouw een boot – school
Altijd al een eigen boot willen bouwen?  Bij de Bert van Baar op de Bouwbootschool in Den Helder worden al meer dan 15 jaar cursussen bootbouw gegeven; van een stapel ruwe planken tot een kant-en-klare boot. Voor meer informatie www.bootbouwschool.nl

 

De werf en Arnemuiden zijn intens verweven. Vroeger, en nu nog. De historisch werf ligt midden in de vissersplaats. Bezoek de werf en wandel rond in de historische vissersplaats Arnemuiden.

Doelmatig, zeewaardig, sierlijk. De eisen die al in de 16e eeuw aan vracht-, veer- en visserschepen worden gesteld. Hoogaarzen zijn vanaf het begin geliefd bij vissers.

Historische Scheepswerf C.A. Meerman is een werf in bedrijf, met daarnaast ook een museale functie: het bewaren, onderhouden en tentoonstellen van historisch, maritiem erfgoed.

Vier traditionele scheepswerven in de Scheldemondregio: zij vormen een museaal samenwerkings- verband. Samenwerken voor maritiemerfgoed in het Schelde- gebied, over de grenzen heen.