Heb je een vraag of kunnen we je ergens mee helpen? 
Stuur ons gerust een bericht.

Contactformulier

* deze velden zijn verplicht

Neem contact op

Stichting Historische Scheepswerf
C.A. Meerman 

Zuidwal 63
4341 CH Arnemuiden

info@werfarnemuiden.nl

+31 (0)6 53 81 83 46

Steun de werf

Steun de werf, een prachtig maritiem monument, op een historische locatie.

Maak € 15,- (meer mag ook) over op rekeningnummer IBAN NL47 RABO 0128 0608 40 (BIC RABONL2U)  ten name van
St. Historische Scheepswerf C.A. Meerman, Arnemuiden,  onder vermelding van donatie Vriend van de Werf

Vermeld ook je naam, adres, woonplaats en e-mailgegevens. 

Je ontvangt tweemaal per jaar onze digitale NIEUWSBRIEF, vol met nieuwtjes en wetenswaardigheden over de werf. Op papier, via de gewone post, krijg je het tijdschrift CONSENT, over de oude zeilvaart op de Schelde. Een prachtig blad, dat al meer dan 25 jaar verschijnt, 40 pagina’s, 1x/jaar.

Privacy

De Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman verwerkt je persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

De Stichting Historische Scheepswerf C.A. Meerman (hieronder te noemen: de Stichting), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zuidwal 63
4341 CH Arnemuiden
E-mail: info@werfarnemuiden.nl
Telefoon: 0118 795324
Website: www.werfarnemuiden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  •  Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@werfarnemuiden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Stichting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling als donateur of afnemer van goederen of diensten
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en de Consent
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • De Stichting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Stichting neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de werf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia:  tot opzegging donateurschap of vrijwilliger 
Adres:  tot opzegging donateurschap of vrijwilliger
Financiële administratie:  wettelijke bewaartermijnen

Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

De Stichting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube

Op onze website hebben wij knoppen opgenomen van sociale media om pagina’s te delen of te promoten. Aan ieder van deze knoppen is een code verbonden die is aangeleverd door het sociale medium. Indien u één van deze knoppen aanklikt, zal het betreffende sociale medium een cookie plaatsen op uw computer. Leest u de privacyverklaring van het sociale medium om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Links naar andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@werfarnemuiden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Historische scheepswerf Arnemuiden wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@werfarnemuiden.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig de privacy verklaring voor een update.