De werkende werf

We zijn blij met het toenemend aantal scheepseigenaren die hun historisch schip laten hellingen voor reparaties en onderhoud. 

Daarnaast hebben we een viertal, grote, langdurende projecten: de kleine hoogaars Seepaerd, de jachthoogaars Atalante, de zeilkotter Mjojo en roei/werk-boot de Orisande.

Seepaerd

Seepaerd in aanbouw op de werf Meerman in 1941

Seepaerd achter het huis van Cees

Seepaerd terug in de loods waar ze gebouwd werd

Op precies dezelfde plaats waar ze gebouwd is in 1941 wordt nu de kleine hoogaars Seepaerd gerestaureerd. ‘Op de hoop’ gebouwd, dat wil zeggen: zonder opdrachtgever, werd destijds de bouw gestard. Dit vooral om de arbeiders op de werf aan het werk te houden. Een kleine hoogaars, 8,75 meter lang, zonder opbouw, zoals er velen gevaren hebben vooral voor transport bij de mosselpellerijen. In 1942 werd er in opdracht van een enthousiaste koper een roef opgezet voor de pleziervaart. Sindsdien hebben een zevental eigenaren en hun gezinnen kunnen genieten van het scheepje.

In 2014 koopt scheepsrestaurateur Cees Droste het scheepje om haar grondig op te knappen en in de originele staat terug te brengen. De eerste jaren stond het scheepje achter zijn huis maar nu dus in de bouwloods op de Werf. Samen met onze vrijwilligers wordt er gewerkt, ook tijdens de bezoekuren zodat bezoekers de vorderingen kunnen volgen. 

Al het oude hout wordt vervangen.

 

Atalante

Halverwege de grootste restauratie sinds ‘92-‘93

Laatste fase in de tent

Na zes jaar weer te water

In het najaar van 1938 glijdt de jachthoogaars de helling af van de werf Van Duivendijk in Tholen, het zal de laatste hoogaars zijn die de werf oplevert. De bijna 12 meter lange vormgegeven elegantie, met een uitgekiend interieur, is in opdracht gebouwd voor de broers Remmert en Co van Tijen. Sinds die tijd heeft ze een bewogen leven gehad met liefhebbende eigenaren. Na Remcoline en Maryja, is ze nu bekend onder de naam Atalante, godin van de snelheid en souplesse. Het is een snel schip dat goede kans maakte in wedstrijden, maar altijd gebruikt is voor recreatie en gezonde sensatie. Oud-Eurocommissaris en eerste minister van landbouw, Sicco Mansholt, is tweemaal met de Atalante in Wight geweest.

Mede op advies van scheepsrestaurateur Cees Droste wordt het schip grondig aangepakt. Na 80 jaar is de Atalante toe aan een volledige restauratie, in januari 2018 is ze op de kant gezet op de werf Meerman in Arnemuiden. Eigenaren, én vader en zoon, Rens en Daniël, pogen om de Atalante, met behulp van vrijwilligers, weer in haar oude glorie te herstellen. Dit kan alleen met de supervisie van Cees Droste, de facilitaire hulp van de werf en de voorwaarde dat ‘iedere dag een plezierige dag klussen moet zijn’.

Wilt u op de hoogte blijven van dit particulier project, volg ons op Facebook.

Mjojo

Tijdens de bouw op Lamu

Mjojo in Griekse wateren

Een zachte landing op de werf naast het brandkot

De Mjojo is een mix van culturen. Lijnenplan en tuig zijn van de Engelse viskotters. Constructie is als de dhows, de traditionele schepen van de Indische Oceaan. De materialen zijn Oost-Afrikaans. Huid en dek zijn iroko, spanten zijn krommers uit de mangrovebossen en de kiel is van “ijzerhout”.
Ze is volledig met de hand gebouwd want op Lamu was er geen electrische stroom.

Wij, Ieke, Wally en Tom, vonden Mjojo in Amsterdam. Al snel na de koop bleek dat ze er erg slecht aan toe was. In Weesp werden tijdens een langdurige restauratie spanten en huid vervangen. Daarna hebben we haar naar Griekenland en Italië gevaren. Bij Sardinië bleek echter dat ook de laatst overgebleven originele gangen en de kiel oud en moe geworden waren. Reden om terug naar huis te varen en haar grondig te restaureren.

Wat we willen doen:

  • Oude binnen ballast verwijderen
  • Kiel vervangen 
  • Nieuw stuk in de voorsteven
  • 2 x 4 gangen vernieuwen
  • Extra knieën plaatsen
  • Roerbeslag repareren
  • Schroefaskoker vernieuwen

We zijn erg blij dat we op deze werf terecht kunnen. Bij mensen met liefde voor houten schepen. De werf is voorzien van alle faciliteiten en Cees Droste is in de buurt als we advies nodig hebben. We denken zo’n anderhalf jaar nodig te hebben voor deze restauratie.

Maten zonder boegspriet en roer: L. 12.50 x B. 4.10 x D. 1.90 meter
Waterverplaatsing: 18 ton

Meer informatie over de Mjojo vindt u op onze website.

Orisande

De Orisande is in opdracht van het Waterschap van de Verenigde Polders van Ossenisse, Oost Zeeuws-Vlaanderen gebouwd door de Scheepwerf Moed en Trouw in De Paal, een nabijgelegen dorp. De boot is gebouwd van eikenhout en heeft een lengte van 6,80 m en de breedte is 2,10 m (berghout), de diepgang is 0,25 m en de masthoogte 7 m.

De Orisande is een z.g. Hollandse Boot, een roei/werk-boot, die soms voorzien werd van een sprietzeil tuig en zijzwaarden. Ze is ontwikkeld in Zuid-Holland, vandaar de naam, mogelijk al in de 17e eeuw. In Zeeland werd ze natuurlijk nooit zo genoemd, men had het eerder over ‘de boot’ of ‘de sloep’. De boot werd gebruikt als bijboot, bij o.a. de baggerij, bij de visserij, maar ook als veerpontje. Voor werk op zee was ze niet geschikt. Vorm, grootte en uitvoering wisselde per werksoort en natuurlijk ook per werf.

Voor het werk als peilboot werden ze zwaar gebouwd. Dat was noodzaak. De boot werd na gebruik door middel van een helling de dijk op getrokken en opgeslagen in een boothuis boven op de dijk. De krachten die door die forse behandeling opgeroepen werden, vereisten een sterk schip met solide verbindingen. Zo is de Orisande ongekend zwaar gebouwd voor een scheepje van die lengte: gangen van 5/4 duims eikenhout (ruim 3 cm).

Heden

De boot is in slechte staat gekocht met de bedoeling boot zelf te restaureren. Een groepje vrijwilligers onder leiding van Cees Droste is daar eind 2020 aan begonnen. Daarbij zal de eigenheid van het scheepje als peilboot maximaal gewaarborgd blijven. De Werf wil haar inzetten als historisch vaartuig, voorzien van elektrische voortstuwing. Als ze klaar is, is zij mogelijk het oudste nog varende houten vaartuig van Zeeland.

Sponsoring

Dat zij uniek is, is ook ingezien door een aantal sponsoren.
Dus als u wilt bijdragen om de Orisande varend te maken kunt u ons helpen met een financiële bijdrage.
Elk bedrag is welkom, gering of meer, U kunt dat storten op rekening NL47 RABO 0128 0608 40 ten name van St. Historisch Werf C.A. Meerman onder vermelding van sponsoring Orisande.