Een museum vol leven.
Onze kennis van oude technieken en materialen delen we graag.

Doelstelling van de stichting

De Stichting heeft ten doel het beheer en de exploitatie van de Historische Scheepswerf C.A. Meerman, gelegen te Arnemuiden.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

 • De Historische Scheepswerf C.A. Meerman te exploiteren als werkend museum 
 • Particulieren in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten ten behoeve van de restauratie van historische schepen 
 • Rondleidingen te verzorgen met educatieve informatie 
 • Invulling te geven aan de publieke functie 
 • Zorg te dragen voor dagelijks onderhoud 
 • Het vergaren van kennis met betrekking tot de werf en alles wat daarbij hoort 
 • De collectie historische materialen en gereedschappen ten toon te stellen.

De Historische Scheepswerf C.A. Meerman staat officieel geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om het vertrouwen van het publiek in de filantropsiche sector te bevorderen, wordt vanuit de Belastingdienst een aantal gegevens openbaar gemaakt. Ook de Historische Scheepswerf C.A. Meerman werkt hieraan mee.

Naamsgegevens 
Historische Scheepswerf C.A. Meerman

RSIN of fiscaal nummer ANBI
817183164

Contactgegevens
Zuidwal 63, 4341 CH Arnemuiden
Tel. +31(0)118 795 324
Website  www.werfarnemuiden.nl
Mail  info@werfarnemuiden.nl

Beleidsplan
De Historische Scheepswerf C.A. Meerman heeft haar beleidsplan 2012 – 2015 beschikbaar. Voor een volledige tekst van dit beleidsplan kunt u contact opnemen via pr@werfarnemuiden.nl .

Beloningsbeleid
De Historische Scheepswerf C.A. Meerman is volledig een vrijwilligersorganisatie en kent geen beloningsbeleid.

Bestuur

Voorzitter  A. Verras 

Vicevoorzitter  M.P. de Ridder 

Secretaris  W. Schuit 

Penningmeester  A. de Hamer 

Algemene leden
J. Joosse, L.P. Kusse, C.W. Droste, S. Keizer, P. Stok (communicatie), C. Schipper en D. Schot

Donateurs

In 2003 heeft de toenmalige eigenaar, de heer C.A. Meerman, voor het symbolische bedrag van €1 de werf overgedragen aan de gemeente Middelburg. Zo heeft de gemeente een historisch monument in Arnemuiden in beheer gekregen: een werkende museumwerf! Een museumwerf, die de maritieme geschiedenis rondom de scheepsbouw in Zeeland levend houdt. Een museumwerf, die onderdak biedt aan behoudsstichtingen en de gelegenheid biedt tot scheepstimmerwerk en scheepsonderhoud van klassieke platbodems. En een museumwerf die uitgaven van relevante maritiem-historische boeken ondersteunt.

Wat is een museumwerf zonder 

‘vrienden van de werf’?

Steun de werf

Maak € 15,- (meer mag ook) over op rekeningnummer IBAN NL47 RABO 0128 0608 40 (BIC RABONL2U)  ten name van St. Historische Scheepswerf C.A. Meerman, Arnemuiden,  onder vermelding van donatie Vriend van de Werf. 

Vermeld ook
uw naam, adres, woonplaats en e-mailgegevens. 

Je ontvangt tweemaal per jaar onze digitale NIEUWSBRIEF, vol met nieuwtjes en wetenswaardigheden over de werf. Op papier, via de gewone post, krijg je het tijdschrift CONSENT, over de oude zeilvaart op de Schelde. Een prachtig blad, dat al meer dan 25 jaar verschijnt, 40 pagina’s, 1x/jaar.

Je steunt hiermee een prachtig monument op maritiem gebied, op een historische locatie in de provincie Zeeland: in Arnemuiden.

Vrijwilligers

Op de werf hebben we ruimte voor vrijwilligers met diverse kwaliteiten en interesses.

 • Vertel je graag het verhaal van de werf en toon je de werf aan bezoekers? Op woensdagmiddag, zaterdagmiddag en een aantal vrijdagmiddagen is de museumwerf open. 
 • Werk je liever op de achtergrond? Ook dan ben je van harte welkom om te ondersteunen in de administratie, in de zorg voor de collectie en documentatie.
 • Andere vrijwilligers steken een handje toe bij speciale activiteiten (open dagen, een bruiloft, enz.). 
 • En natuurlijk zijn er ook de vrijwilligers die graag oude gereedschappen opknappen, oude technieken en ambachten demonstreren en tentoonstellingen willen neerzetten.
 • Of had je altijd al scheepsbouwer willen worden? Als vrijwilliger kan je meewerken aan restauraties: vormgeven in eikenhout! Heb je daar zin in, neem contact op en bekijk de mogelijkheden!

Maak je graag deel uit

van onze ploeg?

Kom eens langs tijdens openingstijden op woensdag- of zaterdagmiddag. 

Of vul het contactformulier in of 
neem contact op per e-mail:
 info@werfarnemuiden.nl

We kijken uit naar je komst!

Jaarverslag

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten van het afgelopen jaar kan je hier onder bekijken.

Financiëel verslag

De financiële verantwoording door de penningmeester volgt zo spoedig mogelijk na afsluiting van het kalenderjaar. Het laatste verslag staat hier onder.

De werf werkt samen met

Museum Arnemuiden

Museum Arnemuiden, Langstraat 53, is 3 minuten lopen van de werf. De werf heeft er beschikking over een geklimatiseerde ruimte, die nu eenmaal nodig is voor kwetsbare en oude objecten. 

4 Werven Platform

 • CNR-werf te Rupelmonde
 • Provinciale scheepswerven Baasrode
 • Historische scheepswerf C.A.Meerman te Arnemuiden
 • Stads- en Commerciewerf te Zierikzee

De doelstelling van het Vier Werven Overleg is het maritieme verleden van de Scheldemondregio in het licht te stellen en te promoten om de historische eenheid ervan te benadrukken. Over de landsgrenzen heen, creëert het een duurzaam samenwerkingsverband rond het varend cultureel erfgoed. Een toeristisch lint doorheen de regio met de 4 participerende (museum)werven als ankerplaatsen.

Het project omvat zowel een culturele als een toeristische component:

 • Uitwisseling van kennis, ervaring en vaardigheden op het gebied van klassieke scheepsbouw en -restauratie
 • Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en het werven van vrijwilligers
 • Gezamenlijke promotie om de traditionele scheepsbouw en het scheepsbouwersambacht langsheen de Schelde te belichten en te komen tot een toeristisch lint doorheen de regio